Felhasználási feltételek

A Hild Ingatlan weboltalt (*.hildingatlan.hu, a továbbiakban: Weboldal) a Hild Ingatlankezelő Zrt. (1054 Budapest, Széchenyi u. 1., továbbiakban Üzemeltető) üzemeletei.

A Hild Ingatlan weboldalon az Ön részére nyújtott szolgáltatásokra a következő Felhasználási feltételek vonatkoznak.

A honlap üzemeletetője fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására.

A Felhasználási feltételek legújabb változata a weboldalaink alján található, „Felhasználási feltételek” nevű hivatkozásra történő kattintás után olvasható el.

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

I. Regisztráció

Az Üzemeletető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az Ön által megadott adatok összegyűjtésére és felhasználására vonatkozó információt az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a regisztráció során megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető e-mail értesítést küldhet, ha a Weboldal működésében jelentős változás áll be, karbantartás vagy esetlegesen hibás működés történik.

II. Adatmódosítás

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon közölt bármilyen adatot előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztasson - ide értve a hírdetési adatokat, az ingatlan paramétereit (ár, állapot, stb.), illetve az ingatlanhirdetések eltávolítását, visszavonását.

Minden, az ingatlanhirdetésekkel kapcsolatos adat tájékoztató jellegű, azok esetleges pontatlanságáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

III. Jogi tanácsok

A „Jogi tanácsok” oldalon megjelenő információ nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

IV. Szerzői jogok

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása. A Weboldalról származó információk, dokumentumok, anyagok felhasználási jogát megadjuk, azzal a feltétellel, hogy (1) az alábbi szerzői jogi tájékoztató és a jelen engedélyező kitétel minden másolaton fel van tüntetve, (2) a Szolgáltatásokról származó ilyen Dokumentumokat csak tájékoztató jelleggel, személyes vagy nem kereskedelmi célból használják fel és (3) a Dokumentumokon semmiféle módosítást sem hajtanak végre.

V. Kizárás

Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközõen vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltetõ jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait elõzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történõ bejelentkezés vagy más adataival történõ visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltetõ fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének elõzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

VI. Felelősség kizárása

A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Egyéb rendelkezések

VII. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehetõ legjobban megközelítõ gazdasági hatást vált ki.

A jelen Szerzõdésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerzõdéssel összefüggõ jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltetõ alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtõl függõen – a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Vissza